مینی مالز- اَ دَ بَ دَ مَ دَ یا سلام بر درود

وقتی به زبان فکر می کنم یاد پسرکم می افتم در سه سالگی که وقتی می رفت تو زمین بازی، با این که انگلیسی بلد نبود، نمی دونم با چشماش چی به بچه ها می گفت که به چشم به هم زدنی با هم دوست می شدن و دنبال هم می دویدن…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15359