الماس های آفریقایی – رهبر خادم ف۲ ق۳

لیلا با منشی محفل ملی آفریقای جنوبی در مورد چگونگی انجام خدمت در حین مدیریت صحبت می کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15093