الماس های آفریقایی- معنای زندگی ف۲ ق۲

فعال حقوق بشر ، نوشین عرفانی ، نظراتش را در مورد چگونگی داشتن یک زندگی معنا دار با ما در میان می گذارد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15016