مثل نسیم – جیم فیشر

مادرم وقتی من بچه بودم یه گاراژ تو حیاط پشتی ساخت یک اطاق کوچیک که کارگاه من بود و اونجا زندگی میکردم…. وظیفه من کاری برای ناسا در بخش فضا و پرواز بود… من بخشی از یه رخ داد بودم از اون موقع که مسخره اش میکردن تا ساختن مدل اولیه اش تا بازاریابی و آوردن کاربرها و تا انتشار و رواجش تو تمام آزمایشگاه های علمی دنیا…. نسیم عنایت پروردگار بر هر قشر و گروهی در حال وزیدن است و این بار بر کارشناس ناسا جیم فیشر

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=14567