کافه گپ – آزدواج و آموزش ق۱

آموزش ازدواج در تاریخ، چرا گاهی بشر به این موضوع بی توجه بوده، نگاه ادیان به آموزش ازدواج، ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی و… موضوع صحبت این هفته‌ی پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=14529