سلام سلامتی‌ – اثر خنده بر سلامتی

می‌دونستید ما برای خنده انرژی‌ کمتری استفاده می‌کنیم تا برای اخم کردن؟ می‌دونستید شادی به ما بال پرواز می‌ده؟ حتما می‌دونید که آگاهی‌ ما نسبت به بدنمون در سلامت ما موثر هست. با هم به تحقیقاتی‌ که در این مورد شده مروری داشته باشیم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=13760