رقص طاووس

رقص طاووس (پاکستانی) از گروه Nomad Dancers.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=13156