چهار مضراب اصفهان

قطعه ای از صهبا مطلبی

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=12503