فصل مشترک – اخلاق فطری، اخلاق دینی

از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم آیا اخلاق و ارزش‌های انسانی‌ ماهیتی ذاتی دارند؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11267