پخش رادیو از طریق موج کوتاه

پخش رادیوی بهایی بر روی موج کوتاه در ایران، تاجیکستان، افغانستان و دیگر کشور‌های هم مرز با ایران قابل شنیدن می‌باشد.

پخش صبح (به وقت رسمی‌ ایران)

۷ تا ۴۵: ۷ (بهار و تابستان)
۶ تا ۴۵: ۶ 
(پائیز و زمستان)
ردیف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کیلوهرتز

پخش شب

۲۲:۳۰ تا ۲۳:۱۵ (بهار و تابستان)
۲۱:۳۰ تا ۲۲:۱۵ (پائیز و زمستان)
ردیف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کیلوهرتز

پخش ماهواره‌ای رادیو (۲۴ ساعته)

 برای ایران و اروپا

Satellite: Hotbird 13D – 13° East
D/L Frequency: 11,200 MHz
D/L Polarity: Vertical
Transponder: 134
Symbol Rate: 27,500
FEC: 5/6

برای آمریکای شمالی

Satellite: Galaxy 19 – 97° West
D/L Frequency: 12,152 MHz
D/L Polarity: Horizontal
Transponder: 26
Symbol Rate: 20,000
FEC: 3/4

پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیونی

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers